”Känn efter vem du är och vad du är”

Få personer på 60- och 70-talet kunde nog föreställa sig vad det skulle få för konsekvenser att på bred front i samhället implementera tanken om att det inte finns någon objektiv sanning. I dag kan ett förskolebarn höra sina pedagoger säga: ”Vi vet inte om du är en pojke eller flicka, du bestämmer själv”. Hur kommer det sig att detta synsätt är så utbrett och hur har vägen dit sett ut?

I detta program samtalar Marco Strömberg med teologen Stefan Gustavsson om det postmoderna tänkandets påverkan i västvärlden med fokus på millennieskiftet och framåt. 

Läs Världen idags serie om postmodernismen här 

Hotspot är ett samtalsprogram om kristen tro, kultur och samhälle. Programledare är Marco Strömberg och Per Ewert. Programmet produceras av TV Vision Sverige och Världen idag.