”Läsarens intention viktigare än författarens”

Man kan dela in bibeltolkningshistorien i tre epoker: förmodern, modern och postmodern. I det förmoderna tänkandet är författarens intention det viktigaste, i det moderna tänkandet börjar man ifrågasätta det som inte kan bevisas vetenskapligt och i det postmoderna tänkandet är det möjligt att tolka texten helt utifrån sitt eget perspektiv. Hur har resan dit sett ut? Och vad händer med bibeltexten när läsarens egna tolkningar står i centrum?

För att svara på dessa frågor i har vi i dag med oss teologen Anders Gerdmar, mångårig lärare och docent i Nya testamentets exegetik, i ett program som fokuserar särskilt på bibelsyn och teologi.

Läs Världen idags kulturserie om postmodernismen här

Hotspot är ett samtalsprogram om kristen tro, kultur och samhälle. Programledare är Marco Strömberg och Per Ewert. Programmet produceras av TV Vision Sverige och Världen idag.