”Idéer vandrar ofta väldigt långsamt i historien”

Enligt postmodernismen finns det inga objektiva sanningar och det allmänna perspektivet får stå tillbaka för det individuella. Även om detta var tankar som växte sig starka i den akademiska världen under 1970-talet är det idéer som har funnits under lång tid, både hos grekiska filosofer och upplysningstidens förgrundsgestalter. Så hur kommer det sig att dessa idéer har fått ett extra stort genomslag i vår tid?

Gäst i det här programmet är Stefan Gustavsson som är teolog, högskolelektor och direktor för Apologia.

Hotspot är ett samtalsprogram om kristen tro, kultur och samhälle. Programledare är Marco Strömberg och Per Ewert. Programmet produceras av TV Vision Sverige och Världen idag.