Hotspot

Agnes Wold och Nils Littorin om covid-19

Vad har vi lärt oss efter två år av pandemi? Hur kommer folkhälsan att påverkas på längre sikt? Och har de bitvis långtgående begränsningarna i samhället varit befogade...

Frankfurtskolan och de kritiska teorierna

Hur har Frankfurtskolan påverkat det västerländska tänkandet? Hur resonerade dess förgrundsgestalter om Sigmund Freuds teorier? Vilka kopplingar finns till 68-rörelsen...

Kulturmarxismen

Hur ska man definiera kulturmarxism? Och är det ett relevant begrepp? Det pratar vi om i veckans Hotspot. Utöver namn som Lenin, Gramsci och Dutschke berör samtalet även...

Myndigheter under press

Saknar vi långvariga systembyggare på svenska myndigheter? Hur länge bör en statlig utredning pågå? Vem blir tillfrågad om att bli myndighetschef? Det pratar vi om i...

Lars Vilks gallerist

När Lars Vilks konst ställdes ut under 2013 och 2014 väckte det internationell uppmärksamhet. Utställningarna omgärdades av ett stort säkerhetspådrag och Lars Vilks...

Vänstern och det svenska kulturlivet

Myndigheten för kulturanalys kom tidigare i år med en rapport om konsten och politiken i Sverige. Med denna som utgångspunkt pratar vi i veckans Hotspot bland annat om...

Förmynderiet i Sverige

Är svenskarna frihetssträvande eller kollektivistiskt fogliga? Vad ska ingå i samhällskontraktet mellan stat och medborgare? Hur väl tillämpas principen om...