Hotspot

Hotspot är ett djuplodande samtalsprogram om kristen tro, kultur och samhälle. Programmet produceras av TV Vision Sverige och Världen idag.

Hälsotillståndet i den svenska ekonomin

Vad kan politikerna göra åt de höga elpriserna? Kommer satsningen på grönt stål vara möjlig att genomföra? Och vad kan vi lära av tidigare ekonomiska kriser? Det är...

Det välfärdsindustriella komplexet

Är det välfärdsindustriella komplexet en form av statskapitalism? Är politiker den dominerande samhällsklassen i dag? Och låter vi våra myndigheter växa för mycket...

Landet som glömde Gud

På vilka sätt har Socialdemokraterna bidragit till avkristningen i Sverige? Varför har vi politiska partier i kyrkomötet? Och är det bättre med en neutral stat jämfört...

Segregation, integration och assimilation

Vad är skillnaden mellan integration och assimilation? Går det att undvika att det uppstår segregation? Och vad är egentligen svenskt? Det är frågor som vi samtalar om i...

Det politiserade biståndet

Hur effektivt används Sveriges bistånd? Skapar det utveckling eller leder det till beroende? Och hur mycket försvinner i ren korruption? Det är frågor som vi samtalar om...