”Allt är relativt – men vissa saker är väldigt sanna”

Varför ses kartläggandet av konfliktlinjer som ett viktigt inslag i det postmoderna tänkandet? På vilka sätt skiljer sig den postmoderna synen från den kristna tron? Och vilken påverkan har postmodernismen haft på kyrkan under de senaste 30 åren? Det är några av frågorna som vi tar upp i dagens program som avslutar vår serie om postmodernismen. 

Medverkande är Anders Gerdmar, rektor vid Skandinavisk teologisk högskola (STH), och Stefan Gustavsson, direktor för Apologia.

Läs Världen idags kulturserie om postmodernismen här

Hotspot är ett samtalsprogram om kristen tro, kultur och samhälle. Programledare är Marco Strömberg och Per Ewert. Programmet produceras av TV Vision Sverige och Världen idag.