Nyckelord: Svensk förening för obstetrik och gynekologi