Nyckelord: Den långa marschen genom institutionerna