Social Justice är ett begrepp som nämns allt oftare i samhällsdebatten. Vad menas med det? Vilka identifierar sig som en del av Social Justice-rörelsen? Och hur har kristna sett på rättvisefrågor genom historien?

Gäst i detta program är Stefan Gustavsson, teolog, högskolelektor och direktor för Apologia.

Läs Stefan Gustavssons artikel om Social justice-rörelsen i Världen idags artikelserie om postmodernismen

Hotspot är ett samtalsprogram som produceras av Vision Sverige och Världen idag. Programledare Marco Strömberg och Per Ewert möter gäster för djuplodande samtal om kristen tro, kultur och samhälle.