Få personer har under det senaste århundradet påverkat synen på samhället lika mycket som filosofen Karl Marx. Vad var det som gjorde att just hans idéer fick ett sådant stort genomslag? Och vilken plats har de i samhällsdebatten i dag?

Gäst i veckans program är Torbjörn Aronson, fil dr i statskunskap och teol dr.

Hotspot är ett samtalsprogram om kristen tro, kultur och samhälle. Programledare är Marco Strömberg och Per Ewert. Programmet produceras av TV Vision Sverige och Världen idag.