Nyckelord: Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier