Hotspot

Konservatismen (del 3)

Hur har den lutherska socialetiken format den svenska mentaliteten? Det är en av frågorna som vi tar upp i dagens program som handlar om konservatismen i Sverige. Vi...

Konservatismen (del 2)

Hur ser konservatismen på familjen, kyrkan och staten? Vilken plats har den i dagens politik? Och vad beror det på att en ökande andel unga i dag tar till sig...

Konservatismen (del 1)

Vad är konservatismen? Hur uppstod den? Och vad har den för framtid i västvärlden? Det är frågor som vi pratar om i veckans Hotspot. Gäst är Torbjörn Aronson, fil dr i...

Missio Dei

I dagens program berättar Mats-Jan Söderberg, missionsföreståndare för Folk & Språk, om sina många år som missionär i Ukraina och Azerbajdzjan. Det blir också ett...

Yttrandefriheten och biblioteken

Hur ideologiskt styrda är våra bibliotek? Vilken uppgift har de i samhället? Och på vilka sätt skyddar vi bäst yttrandefriheten? Det är frågor som vi tar upp i veckans...

Sekularisering och hyperindividualism

Enligt World Values Survey är Sverige ett av de mest sekulariserade och individualistiska länderna i världen. Hur kommer det sig? Och hur har vägen dit sett ut? Gäst i...

68-kyrkan

I dagens program pratar vi med forskaren Johan Sundeen om hans bok 68-kyrkan. Varför ville han fördjupa sig i just detta ämne? Vad har han kommit fram till? Och vilka...

Den långa marschen genom institutionerna

68-rörelsen, Rudi Dutschke och Vietnambulletinen. Det är några av sakerna vi pratar om i veckans program som handlar om hur den nya vänstern har påverkat samhället från...

Arvet efter Marx

Få personer har under det senaste århundradet påverkat synen på samhället lika mycket som filosofen Karl Marx. Vad var det som gjorde att just hans idéer fick ett sådant...

Woke och Cancel culture

I dag fortsätter vi att titta på de ideologiska rörelser som växte fram ur postmodernismen. Vi sätter särskilt fokus på det som kallas för Woke och Cancel culture. Vad...