Fullsatta kyrkor möter de, Marcus Birro och Lukas Berggren, som tillsammans med Tommy Dahlman hårdkör turné just nu.
Rapport om detta kan vi vänta oss i podavsnitt nr 31. Men sitt inte uppe och vänta på den, fredagsvänner. Det blir, även denna vecka, ett måndagsexemplar.

/producent-Mårten