21-13_InstagramAvsnittet som både ger möjligheter att vinna Marcus Birros nya bok, men också i otäcka detaljer berättar om Lukas resa till Nepal. För att nämna en del.