20-13_InstagramDe rör sig graciöst mellan gamla bibliotek, sexhandel, Europakommissionen, Nepal och förstås – fast man hinner undra om det kommer – Vasaloppstråkning. Som man säger nuförtiden, Thank God It’s Friday.