19-13_InstagramNog är det sedvanliga gliringar och sånt också, men framför allt rätt allvarligt, det här avsnittet.