Ja. Nu är det fredag. Fredag den 23. Men något nytt avsnitt av podcasten har vi inte. Så, vi säger som så mången politiker före oss: vår ambition var tydlig… Nu går vildsinta interna rykten om att det är fredagen den 30 augusti som gäller.