06-13_Instagram_small

 

Avsnittet där Marcus Birro och Lukas Berggren pucklar på varandra om vad de gör eller inte för sina mammor. Och om huruvida Bibeln är ett smörgåsbord där man kan bygga sin egen Gud eller mer som Fröken Ur. Och om att vara kvasigräsänkling. Och – inte minst – tävling med grymt pris.