Serie: Postmodernismen

Postmodernismen (del 2): Idéhistoria

”Idéer vandrar ofta väldigt långsamt i historien” Enligt postmodernismen finns det inga objektiva sanningar och det allmänna perspektivet får stå tillbaka för det...

Postmodernismen (del 4): Bibelsynen

”Läsarens intention viktigare än författarens” Man kan dela in bibeltolkningshistorien i tre epoker: förmodern, modern och postmodern. I det förmoderna tänkandet är...