Serie: Multikulturalism

Det multikulturella samhället

Hur vi kan bygga ett gemensamt framtida Sverige? Det pratar vi om i detta avsnitt av Hotspot som bland annat handlar om integration, identitet och det lutherska arvet...

Kyrkan i ett multikulturellt samhälle

Kyrkan har i alla tider engagerat sig för individer och grupper som lider av utanförskap. Vilka utmaningar står man inför när det gäller detta i dag? Och hur kan...

Migrationsfrågan

Idealism, pull-effekter och ”den gyllene regeln”. Det är några av begreppen som kommer upp i veckans Hotspot där vi pratar om migrationsfrågan ur ett praktiskt och...

Klan- och hederskultur

Hur fungerar samhällen som är uppbyggda kring ett klansystem? Vilka är de bakomliggande orsakerna till det hedersrelaterade våldet? Och hur kan vi tala om detta på ett...