Serie: Kulturrevolution

Den långa marschen genom institutionerna

68-rörelsen, Rudi Dutschke och Vietnambulletinen. Det är några av sakerna vi pratar om i veckans program som handlar om hur den nya vänstern har påverkat samhället från...

68-kyrkan

I dagens program pratar vi med forskaren Johan Sundeen om hans bok 68-kyrkan. Varför ville han fördjupa sig i just detta ämne? Vad har han kommit fram till? Och vilka...

Sekularisering och hyperindividualism

Enligt World Values Survey är Sverige ett av de mest sekulariserade och individualistiska länderna i världen. Hur kommer det sig? Och hur har vägen dit sett ut? Gäst i...