Seminarier

Seminarier från Almedalen

Seminarium: Bor vi i ABSURDISTAN? Eller: Vad får man inte säga högt i Sverige 2013? Ett samtal om vad som anses politiskt korrekt och inkorrekt i den offentliga debatten...