Tusentals människor kom till tro under väckelserörelserna som ägde rum i Sverige 1945–1979. Men vad var avgörande för skeendena? Sara Andersson intervjuar kyrkohistorikern Torbjörn Aronson.

Läs om Förnyelseväckelsen i Världen idag:
https://www.varldenidag.se/narbild/fornyelsevackelsen-foddes-i-tarar-och-forkrosselse/repuad!Z2Z34QnMaBja08uuMrKQ/

Läs hela vårt magasin om väckelse och samhällsengagemang här:
https://www.varldenidag.se/magasin#vackelse

Närbild
Världen idags Sara Andersson intervjuar spännande gäster om aktuella ämnen. Serien utgår från tidningens populära bilagor Närbild. Programmet produceras av Himlen TV7 och Världen idag.