Vill du få en inblick i kristna ungdomars festivalliv? Häng med vår ungreporter Signe Strålin när hon deltar på Ära20 i Söderhöjdskyrkan, Stockholm.