I det andra programmet om Jerusalem är fokuset nutid och samtid. Lars Adaktusson och Anders Sjöberg fortsätter sitt samtal om varför Jerusalem är så hett på världsagendan. Vem har rätten till staden? Vad hände egentligen 1967 under sexdagars kriget. Var det en ockupation eller en befrielse? Detta och mycket mer handlar programmet; Jerusalem - Nutid om. En gemensamproduktion mellan Lifely Channel och Världen Idag