Landet Israel, som inte är större än Småland till ytan, har ständigt världens blickar riktade mot sig. Åsikterna och tankarna om landet är många. Hur ska man se på Israel? Hur ska man förhålla sig till landet?
Gäster i dagens program: Martin Andersson, Anders Sjöberg och Siewert Öholm. Programledare: Anders Wisth