55-14_InstagramMarcus och Lukas funderar över det populära uttrycket “Jag är Charlie” och hur väl det egentligen fungerar i en svensk kontext.