53-14_InstagramMarcus och Lukas bollar såväl Hägglunds som frikyrkopastorernas utspel om migrationen och landar inför julen.