Seminarium: Bor vi i ABSURDISTAN?
Eller: Vad får man inte säga högt i Sverige 2013?

Ett samtal om vad som anses politiskt korrekt och inkorrekt i den offentliga debatten. ”Hen, han, hon, Gud, pingstvänner, äktenskap, mamma-pappa-barn, vårdnadsbidrag, mission, israelsympati” är några av debattorden.

Inspelat 3 juli 2013 på båten Elida i Visbys hamn.

Medverkande:
Roland Poirier Martinsson, filosof och författare
Ruth Nordström, jurist och vd Provita
Stefan Gustavsson, teolog och generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)
Siewert Öholm, journalist och skribent
Ingvild Segersam, ordförande Haro
Moderator: Lukas Berggren, chefredaktör Världen idag

Arrangör: Världen idag

 


Seminarium – Dags för bön och bibel i offentligfinansierad vård

Lasarett, sjukhus och vård har sina rötter i den kristna kärlekstanken. Länge var också kyrkan den främsta aktören både i vetenskapsutveckling och praktisk vård. I dag råder närmast förbönsförbud på svenska vårdinrättningar, medan recept på yoga eller mindfulness är accepterade terapimetoder.  Linda Bergling,fil. kand. sociologi och psykologi vid Uppsala universitet och pastor i församlingen Arken, önskar en andlig varudeklaration i vården, för att ge patienten större valfrihet att välja vårdalternativ efter sin tro.

Linda Bergling och ”Hälsolövet AB” har nyligen fått Socialstyrelsens medgivande att bedriva behandlingshem på kristen grund. Behandlingen består av tre delar: Beteendeinriktat stöd och behandling inom psykosociala funktionsområden. Psykiatriskt stöd i att hantera sin sjukdom och medicinering. Andligt inriktad själavårdsbehandling  där bön och förbön ingår som en del i behandlingen.

Inspelat 4 juli 2013 på båten Elida i Visbys hamn.

Medverkande:
Linda Bergling, pastor och grundare av vårdbolaget Hälsolövet AB, fil. kand,
Uppsala Universitet och doktorsexamen vid Life Christian University, Tampa, USA
Maria Christensen, socionom, författare kring Mindfulness i offentlig vård
Mikaela Blomqvist- Lyytikäinen, psykiatriker, specialistläkare
Margréth Jansson, ordförande Sveriges kristna sjukvårdsförbund
Gertrud Storsjö, författare, f.d. missionär och frälsningsofficer. Studier i buddhism och hinduism
Moderator: Siewert Öholm

Arrangör: Församlingen Arken

Liv&Rätts seminarier:

Ja till Livets seminarier: