04-13_Instagram_small
Avsnittet om prosciutto, plötslig tystnadsplikt och risken att smutsa ner kostymen. Och, förstås, om joggar-Tommy som nu har fått sällskap.