radionyheter_sommers2013-03-28 kl 09.00

• Delar av äktenskapslagen i USA kan komma skrivas om • Fortsatt motvind för alliansen i opinionen • Billy Graham arbetar på sin sista predikan