radionyheter_sommers2013-03-26 12.00

• EFK evakuerar missionär • Nordkorea stridslarmar • Fortsatt oro på Cypern • Pingströrelsen fick nytt huvudkontor