radionyheter_sommers2013–03-11 kl 10.00

• Barnmorskeförbund reagerar mot samvetsfrihet

• Tusentals flyr våldet i östra Kongo

• General premiärpredikade i Sverige i helgen