radionyheter_klockners2013-03-07 kl 11.00

• Sverige ger palestinaambassad fullt erkännande

• Spänd väntan på valresultat i Kenya

• Påveval drar närmare

• Israel drabbas av biblisk invasion